top of page

Academic Unit Quality Policy (Greek)

Πολιτική Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για την ανάπτυξη και βελτίωση του ΠΜΣ

 

Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ για την ανάπτυξη και βελτίωση του ΠΜΣ «Μέσα επικοινωνίας και προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές (MSc Media and refugee/migration flows)»

Η Πολιτική διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ εναρμονίζεται πλήρως με την πολιτική ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθιστώντας το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές που την επιλέγουν, οργανώνοντας και υλοποιώντας Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και σημαντικής προστιθέμενης αξίας, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, στους σημαντικότερους τομείς και τα πεδία της επιστήμης του Τμήματος.

Επιπροσθέτως το Τμήμα επιδιώκει την ανάπτυξη ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας, ελεύθερης επιστημονικής έκφρασης και εργασίας για το όλο το προσωπικό και τα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας. Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής ποιότητας, σε όλα τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που προσφέρει και θα προσφέρει στο μέλλον, υλοποιώντας τις προβλεπόμενες από το ΕΣΔΠ του Ιδρύματος διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή τους. Μέσα από την εν λόγω Πολιτική Ποιότητας ενισχύεται η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, προωθείται ο σκοπός και το αντικείμενό τους, καθώς και η υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων που τίθενται κατά έτος, ενώ καθορίζονται τα μέσα και οι τρόποι επίτευξης των ανωτέρω και διασφαλίζεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στις διαδικασίες αξιολόγησης και επανασχεδιασμού τους.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής και στο ΠΜΣ «Μέσα επικοινωνίας και προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές», το Τμήμα δεσμεύεται να εφαρμόσει τις διεργασίες / διαδικασίες ποιότητας που προβλέπονται και αναλύονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος, και εφαρμόζονται στο επίπεδο των Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος µε την απαιτούμενη εξειδίκευση/εξατομίκευση στο εν λόγω ΠΜΣ, και σε στενή συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου (ΜΟ.ΔΙ.Π.). Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας των ΠΜΣ του Τμήματος υπόκεινται σε επιθεώρηση, ανασκόπηση και αναθεώρηση, οι οποίες διενεργούνται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ, σε συνεργασία µε τη ΜΟ.ΔΙ.Π του Ιδρύματος. Οι διεργασίες – διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:

 1. Η Εφαρμογή Πολιτικής για την Διασφάλιση Ποιότητας των ΠΜΣ, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις διασφάλισης ποιότητας, με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου, εντός του οποίου οφείλουν να λειτουργούν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 2. Η διάθεση και διαχείριση των πόρων των ΠΜΣ του Τμήματος μέσα από διαδικασίες που συμβάλλουν στις βέλτιστες επιλογές ώστε να επιτυγχάνεται η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την επίτευξη των στόχων του Ιδρύματος ως προς τη διασφάλιση παροχής των απαιτούμενων πόρων σε αναγκαίο προσωπικό, χρηματοδότηση, υποδομές και εξοπλισμό, ώστε να λειτουργούν αλλά και να βελτιώνεται συνεχώς η αποτελεσματικότητά των ΠΜΣ ως προς το βαθμό επίτευξης των στόχων ποιότητας που θέτουν.

 3. Η Θέσπιση Στόχων Διασφάλισης Ποιότητας σε ετήσια βάση από όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος τα οποία λειτουργούν ή πρόκειται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους εντός του ακαδημαϊκού έτους. Επιλέγονται για κάθε ΠΜΣ, ύστερα από διαβούλευση και συμφωνία της διοίκησης των Τμημάτων και των ΠΜΣ, συγκεκριμένοι μετρήσιμοι και άμεσα παρατηρήσιμοι ετήσιοι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι, οι οποίοι αποτιμώνται από συγκεκριμένους δείκτες. Η επίτευξη των εν λόγω στόχων θεωρείται αποφασιστικής σημασίας για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών λειτουργιών (διοικητικών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών) των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 4. Η Περιοδική Εσωτερική Αξιολόγηση και Παρακολούθηση σε ετήσια βάση όλων των ΠΜΣ του Τμήματος σε συνεργασία και με την υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π του Ιδρύματος. Σε όλα τα ΠΜΣ πραγματοποιείται εσωτερική αξιολόγηση και αποτίμηση όλων των διαδικασιών που υλοποιούνται σε αυτά, έτσι ώστε μέσα από τον εντοπισμό στοιχείων και θεμάτων για διόρθωση με την εφαρμογή συμφωνημένων από κοινού με τη ΜΟ.ΔΙ.Π βελτιώσεων, να επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν ορισθεί, με τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση των ΠΜΣ του Τμήματος.

 5. Η Συλλογή δεδομένων ποιότητας: μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση των ΠΜΣ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο οποίο εφαρμόζονται αποτελεσματικές διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (των δεδομένων των φοιτητών, του διδακτικού προσωπικού, της δομής και οργάνωσης των μαθημάτων, της διδασκαλίας και της παροχής υπηρεσιών προς τους φοιτητές των ΠΜΣ κ.α.) και τροφοδοτούνται με στοιχεία το πληροφοριακό σύστημα ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ καθώς και εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα των Τμημάτων και του Ιδρύματος

 6. Η Δημοσιοποίηση των Πληροφοριών για τα ΠΜΣ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ. Μέσα από την συγκεκριμένη διεργασία καθίστανται άμεσα προσβάσιμες, επίκαιρες και διατυπωμένες με αντικειμενικότητα και σαφήνεια όλες οι πληροφορίες που αφορούν τα ΠΜΣ. Ελέγχεται η ύπαρξη εξειδικευμένου χώρου στην ιστοσελίδα του Τμήματος για την προβολή των ΠΜΣ, η ύπαρξη ειδικής δίγλωσσης σελίδας για αυτά καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου και επικαιροποίησης του περιεχομένου τους

 7. Η Εξωτερική Αξιολόγηση των ΠΜΣ του Τμήματος. Σε όλα τα ΠΜΣ του Τμήματος εφαρμόζεται διαδικασία περιοδικής πιστοποίησης από την ΕΘΑΑΕ, η οποία διενεργείται με εξωτερική αξιολόγηση από επιτροπές ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.

Η εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών στο ΠΜΣ «Μέσα επικοινωνίας και προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές (Media and refugee/migration flows)» θα διασφαλίζει α) την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του Προγράμματος Σπουδών του, β) ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα εξ αυτών απορρέοντα προσόντα των αποφοίτων του ΠΜΣ επιδιώκεται να ανταποκρίνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης επιπέδου 7, γ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου του εν λόγω ΠΜΣ μέσω της παρακολούθησης του από τη συντονιστική επιτροπή του, την ΟΜΕΑ, την διοίκηση του Τμήματος και την ΜΟ.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ, δ) ότι τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού και ιδιαίτερα των εξωτερικών συνεργατών, είναι κατάλληλα για την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών, ε) τη σύνταξη, εφαρμογή και ανασκόπηση ειδικών ετήσιων στόχων ποιότητας για τη βελτίωση του ΠΜΣ «Μέσα επικοινωνίας και προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές (Media and refugee/migration flows)», στ) το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, μέσα από τη διερεύνηση σε τακτά χρονικά διαστήματα των αναγκών της αγοράς εργασίας και την παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων του ΠΜΣ «Μέσα επικοινωνίας και προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές (Media and refugee/migration flows)», ζ) ότι οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές – συμπεριλαμβανομένων των ΦΜΕΑ είναι υψηλής ποιότητας - καλύπτουν τις ανάγκες τους για αποτελεσματική παρακολούθηση, π.χ. εύκολα προσβάσιμες και διαθέσιμες διοικητικές υπηρεσίες και βιβλιοθήκες, διαδικτυακές υπηρεσίες, υποτροφίες, και υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας κατάλληλες για το ΠΜΣ, η)την αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του ΠΜΣ που προέρχονται από δίδακτρα ώστε να παρέχονται οι αναγκαίες υπηρεσίες προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και να διευκολύνεται η λειτουργία των προγραμμάτων στις εγκαταστάσεις του Τμήματος, αλλά και σε ό,τι άλλο απαιτείται, π.χ. επιτόπιες επισκέψεις σε χώρους εκτός του Τμήματος για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση τους, θ) τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και ανασκόπησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας για το αγγλόφωνο ΠΜΣ «Μέσα επικοινωνίας και προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές (Media and refugee/migration flows)»  με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ και της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος.

Οι στόχοι Ποιότητας στους οποίους θα επικεντρώσει τις προσπάθειες του το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ για το «Μέσα επικοινωνίας και προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές (Media and refugee/migration flows)» θα είναι οι εξής:  

 1. Βελτίωση Ρυθμού Αποφοίτησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 2. Αύξηση του αριθμού του ποσοστού ενεργούς συμμετοχής των φοιτητών στις διαδικασίες Εσωτερικής Αξιολόγησης

 3. Διεύρυνση της συμμετοχής των φοιτητών σε σχετικές με το αντικείμενο το ΠΜΣ ημερίδες, συνέδρια και δημοσιεύσεις εντός και εκτός Ελλάδας

 4. Σύνδεση ΠΜΣ με Σπουδές σε Διδακτορικό Επίπεδο

 5. Αξιοποίηση, Συνεργασία και Δικτύωση με τους Αποφοίτους του Τμήματος και του ΠΜΣ

 6. Συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος στο ERASMUS

 7. Συμμετοχή σε δραστηριότητες της συνεργασίας ευρωπαϊκών πανεπιστημίων CIVIS

 8. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 9. Μεγαλύτερη διασύνδεση του ΠΜΣ με την αγορά εργασίας σε χώρες εκτός Ελλάδας 

 10. Ακόμα μεγαλύτερη προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών στο ΠΜΣ

 11. Αύξηση του ποσοστού των αποφοίτων του ΠΜΣ που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δημοσιεύουν ερευνητικό άρθρο ή συμμετέχουν σε συγγραφική ομάδα με μέλος ΔΕΠ – Διδάσκοντα του ΠΜΣ,

 12. Ανανέωση Εξοπλισμού Γραφείων, Αιθουσών και Εργαστηρίων και Επαρκής Στελέχωση του Διοικητικού Προσωπικού του ΠΜΣ

 13. Μεγαλύτερη συμβολή στην προσπάθεια επίλυσης των εμποδίων έκδοσης φοιτητικής βίζας που συναντούν επιλέξιμοι φοιτητές από τρίτες χώρες

bottom of page